preloader

وبلاگ

Home » وبلاگ » میزان تابش نور

اندازه گیری شدت نور ، تعاریف و کمیت‌های روشنایی

Light_Lux_Luman (6)

شدت نور، حاصل‌ضرب تابع روشنایی در شدت نوری است که در واحد زاویه فضایی (یک استرادیان) در جهتی خاص از یک منبع نور ساطع می‌شود. واحد اندازه‌گیری شدت روشنایی در اس‌آی کاندلا با نماد cd است. این یکا، از یکاهای اصلی اس‌آی است.

اگر شار نوری یک لومن از زاویه فضایی یک استرادیان منتشر شود، شدت نور، یک کاندلا خواهد بود.

کمیت‌های اصلی روشنایی

در این مقاله به معرفی فاکتورهای مرتبط با محاسبات روشنایی می‌پردازیم. این کمیت ها از اصول اولیه دانش نورپردازی است که دانستن آن برای هر طراح و مهندس روشنایی لازم است.

Light_Lux_Luman (1)

شار نوری (Ø)

کل نور خارج شده از یک منبع نور در واحد زمان در همه جهات در فضا را شار نوری می‌گویند و با (Ø) نمایش داده می‌شود. واحد شار نوری “لومن” می‌باشد که با Lm نشان داده می‌شود.

شار نوری از مشخصات لامپ بوده که توسط شرکت سازنده در مشخصات فنی محصول درج می‌شود.

برای مثال شار نوری یک لامپ رشته ای 100 وات در حدود 1380 لومن و برای لامپ کامپکت فلورسنت 20 وات با بالاست الکترونیکی، در حدود 1200 لومن می‌باشد.

Light_Lux_Luman (3)

شدت روشنایی (E)

مقدار شار نوری تابیده شده بر واحد سطح را نشان می‌دهد و واحد آن لومن بر متر مربع یا لوکس (lx) می‌باشد. شدت روشنایی معمولا در صفحات افقی و عمودی تعریف می‌شود.

به بیان دیگر شدت روشنایی آن مقدار از نور است که پس از انتشار از لامپ و بازتاب‌های مختلف در فضا نهایتا به سطح مورد نظر می‌رسد.

این پارامتر در مهندسی روشنایی یکی از مفاهیم کلیدی است. زیرا هم مبنای اندازه‌گیری مقدار روشنایی روی سطوح مختلف است و هم استاندارد‌های روشنایی بر مبنای آن تنظیم شده‌است.

Light_Lux_Luman (4)

درخشندگی (L)

درخشندگی در واقع اثر فیزیولوژیکی روشنایی بر روی چشم انسان است و در محاسبات روشنایی، به ویژه روشنایی فضاهای بیرونی و روشنایی خیابانی اهمیت به سزایی دارد.

واحد اندازه گیری درخشندگی بر حسب کاندلا بر متر مربع (cd/m²)  می‌باشد. این پارامتر هم برای منابع نور و هم برای سطوح درخشنده که نور را منعکس می‌کنند تعریف می‌شود.

درخشندگی ناشی از منابع نور

انعکاس نور تابیده شده به سطوح مختلف و برخورد آن با چشم ما این درخشدگی را تشکیل می‌دهد. هر چه این سطوح براق‌تر باشند، نور بیشتری به چشم منعکس شده و سطوح براق‌تر به نظر می‌رسند.

تفاوت، شدت تابش و شار نوری

مقدار شدت نور در مخروطی به زاویه فضایی یک استرادیان برابر است با مقدار شار نوری در آن مخروط.

نورسنجی با اندازه‌گیری نور مرئی دریافت‌شده توسط چشم انسان سر و کار دارد. چشم انسان تنها می‌تواند نور در طیف مرئی را ببینید و در برابر نورها با طول موجهای مختلف حساسیت متفاوتی دارد. چشم در شرایط روشن (دید کافی) در برابر طول موج ۵۵۵ نانومتر (زرد مایل به سبز) بیشترین حساسیت را دارد. نوری که شدت تابشی مشابه اما طول موج متفاوتی داشته باشد، دارای شدت نور پایین‌تری خواهد بود. منحنی‌ای که حساسیت چشم انسان به نور را نشان می‌دهد با نام تابع روشنایی شناخته می‌شود. این منحنی که با نماد V(λ) یا {\displaystyle \textstyle {\overline {y}}(\lambda )}\textstyle \overline {y}(\lambda ) نشان داده می‌شود بر پایهٔ میانگین تجربیات گوناگون دانشمندان و با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری مختلف بدست آمده‌است.

شدت نور را نباید با دیگر یکاهای نورسنجی مانند شار نوری که برای توان کل دریافت‌شده از همهٔ جهت‌ها بکار می‌رود اشتباه گرفت. شدت نور توان دریافتی از واحد زاویه فضایی است. همچنین شدت نور با شدت تابش متفاوت است، شدت تابش یک کمیت فیزیکی عینی برای اندازه‌گیری‌های رادیومتری است.

به بیان دیگر شدت نور عبارت است از شار نوری منتشرشده در یک زاویه و جهت معین از فضا. بر همین اساس، اگر دو لامپ مشابه، شار نوری یکسانی تولید کنند اما زاویهٔ رفلکتور (منعکس‌کننده) در آن‌ها متفاوت باشد، آن‌که زاویهٔ رفلکتور کوچکتری دارد شدت نور بیشتری تولید می‌کند زیرا شار نوری آن در زاویهٔ محدودتری متمرکز می‌شود. برای نمونه، شدت نور یک لامپ ۵۰ وات هالوژن استاندارد با رفلکتور ۳۸°، ۱۵۰۰ کاندلا، اما با رفلکتور ۱۰°، ۸۲۰۰ کاندلا خواهد بود.

واحد های اندازه گیری نور چیست ؟

خوب ، وقتی در مورد واحد نور صحبت می کنیم ، از نظر عملی معنی چندانی ندارد. این امر عمدتاً به این دلیل است که نور یک مقدار فیزیکی نیست و در نتیجه ، نمی توان آن را اندازه گیری کرد. با این حال ، نور خصوصیات بدنی مختلفی مانند طول موج ، شدت ، سرعت و غیره دارد و همه این ها را می توان اندازه گیری کرد. اگر بپرسید چرا؟ خوب ، اندازه گیری به اطلاعات بیشتر در مورد موج نور یا ذرات کمک می کند.

از آنجا که نور خواص زیادی دارد و بنابراین ، واحدهای مختلف زیادی برای اندازه گیری آنها وجود دارد. اگرچه می تواند پیچیده باشد ، بیایید به چند واحد اندازه گیری زیر نگاه کنیم.

کاندلا(CD)

واحد شدت نور کاندلا می باشد. شدت نور  همان نیروی تابیده شده  از سمت یک  منبع  نور در جهت معینی است  که  به وسیله ی تابع روشنائی  بدست می آید. همچنین گاهی به آن شمع گفته می شود و به عنوان cd / m 2 نشان داده می شود.

یک کاندلا  همان  شدت نور داده شده در  مسیر خاص از یک چشمه نور تک  رنگ  میباشد که بسامد آن 540 ترا هرتز است و در آن راستا شدت شعاعی 1/638 وات بر استرادیان  میباشد. معمولا  شدت درخشندگی  یا مقدار نور در یک جهت خاص  را با کاندلا  تعیین میکنند.

به طور مثال یک شمع معمولی با تقریب بسیار زیاد یک کاندلا شدت نور دارد و شدت نوری یک لامپ 40 وات ، تقریبا  برابر 35 شمع است.

منحنی تابع بازده نوری یا حساسیت چشم یا تابع درخشندگی

یک منحنی یا تابع می باشد که در طول موج های مختلف میانگین حساسیت چشم انسان‌ها به نور را  تعیین می‌کند. باید  در نظر داشت که این منحنی  خیلی دقیق نمی باشد، اما  نشان دهنده  خوبی از حساسیت چشم انسان میباشد. این تابع یک تابع استاندارد میباشد که  سی‌آی‌ئی  آن را معرفی کرده و از آن برای تبدیل انرژی تابشی به انرژی نورانی میتوان  استفاده نمود.

استرادیان ( sr) :

در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها  واحد زاویهٔ فضایی استرادیان میباشد . استرادیان در فضای سه‌ بعدی  برای شرح گسترهٔ دوبعدی زاویه‌ها  کاربرد دارد، همان طور  که برای توصیف زاویه‌ها در صفحه‌های دوبعدی  از رادیان استفاده می شود.

لومن (lm) چیست؟

واحد اندازه گیری شار نوری  لومن (lm) می باشد. در واقع میزان  نوری  که از یک چشمه نقطه ای به شدن یک کاندلا داخل مخروطی به زاویه راس یک استرادیان  ساطع میشود لومن نام دارد. کل نور خارج شده از یک منبع نور در هر ثانیه ( کل نور دریافت شده توسط یک جسم در هر ثانیه) یک لومن یا یک واحد توان نوری (Luminous Flux) نام دارد که آن را با فی [Φ ]  نمایش می دهیم.

برای اندازه گیری مقدار لومن چه باید کرد؟

این محاسبه یک کار تخصصی است و به وسیله دستگاه های خاصنور سنج اندازه گیری و محاسبه می شود. در  کل  مقدار شار نور خروجی که برای ما قابل  مشاهده است  بدین شکل  میباشد که شدت نور ناشی از منبع در یک سطح کوچک در فاصله یک متری را اندازه گیری  کنیم و بعد در مساحت ان سطح ضرب  کنیم و بر روی سطح بسته کل انتگرال می گیریم.

برای نمونه یک شمع سر میز غذا  تقریبا  12 لومن   و یک لامپ 60 وات حدودا 855 لومن  نور ساطع میکند.

کاربرد لومن در کجاست؟

وقتی برای تعویض لامپی که سوخته  به  مغازه الکتریکی  رجوع می کنیم و از فروشنده مغازه تقاضا می کنیم یک لامپ نو به ما بدهد. نکته ی قابل توجه این است که اگر خریدار اطلاعاتی در مورد روشنایی نداشته باشد قطعا با هزینه زیاد ، لامپی را  می خریم که یا  کیفیت خوبی ندارد و یا شدت نور لامپ برای مکان  مناسب نباشد. در اینجا دانستن مواردی در این باره به ما کمک زیادی می کند. شار نوری جزو  ویژگی های  یک لامپ است و در کاتالوگ لامپ  قابل مشاهده است. هر قدر لامپ حاوی  لومن بیشتری باشد یعنی شامل  روشنایی بیشتری است. 

لوکس چیست؟

میزان نور تابیده شده به  سطح یا  میزان روشنایی سطح  است. واحد آن با lx  است و از تقسیم میزان Lumen به سطح   به لوکس می رسیم. فرق لوکس  با  Candela این است که به فاصله و مساحت ربط دارد. هر میزان  فاصله منبع نور از سطح  زیادتر شود میزان Lux  کم می شود  چون روشنایی کل یا  Lumen در سطح سیع تری پراکنده می‌شود. اما Candela  ارتباطی با فاصله  ندارد ، زیرا زاویه استرادیان  در مخرج کسر است که تعریف آن ثابت است. همانگونه  که گفتیم تعریف استرادیان مساحت مورد هدف قرار گرفته منبع نور بر روی یک دایره به شعاع یک متر  میباشد.  چنانچه  فاصله سطح مورد توجه از منبع نور ۱ متر  شد  مقدار Candela و Lux  یکسان می‌شود  زیرا مساحت زیر کسر Lux  برابر مقدار استرادیان  می شود.

شدت روشنایی یا لوکس: (lux)

شار نوری بر واحد سطح  یا  یکای شدت روشنائی در واحد  SI  لوکس میباشد .

    هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع  میباشد.

“لومن” یک واحد اندازه گیری برای “میزان نور” یک منبع نور است.

همان‌طور که گفته شد، یک لوکس، شدت نور مربوط به یک لومن نور است که روی یک متر مربع از سطح تابیده می‌شود؛ بنابراین، اگر 1000 لومن در هر متر مربع تابش شود، شدت نور 1000 لوکس خواهد بود و اگر همان 1000 لومن در 10 متر مربع تابش شود، این شدت برابر با 100 لوکس خواهد بود. امیدواریم اکنون در پاسخ به سؤال “لوکس نور چیست؟” بتوانید پاسخ قانع ‌کننده‌ای داشته باشید.

وقتی از روشنایی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که برای یک منبع نور فقط مقدار شار یا لومن نور ثابت است و لوکس حاصل از آن به فاصله منبع نور تا سطح مورد نظر و نوع محیط بستگی دارد. همچنین جالب است بدانید که اگر ذرات معلق در هوا یا آلودگی وجود داشته باشد که امروزه همه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، لوکس نور دریافتی در جهت کاهش می‌یابد.

طبیعی است که ذرات معلق مقداری از نور حاصل از منبع نور را جذب کنند. به‌عنوان ‌مثال در شهر اهواز (که متأسفانه در سال‌های اخیر دچار آلودگی هوا و ریزگردها شده است) اگر به پروژکتورهای نصب شده در فضای باز نگاه کنید، مسیر نوری که پروژکتور می‌تابد را مشاهده می‌کنید که نتیجه کاهش لوکس نوری است.

همچنین، عواملی مانند مه می‌توانند از دریافت نور شدید بر روی زمین جلوگیری کنند. خروجی نور یک لامپ یا پروژکتور LED باید با توجه به ابعاد محیط مورد نظر و مواد به کار رفته در آن انتخاب شود. اگر بخواهیم با توجه به نکات ذکر شده برای انتخاب نوع لامپ یا پروژکتور برای روشنایی یک محیط تصمیم بگیریم، ابتدا باید ابعاد دقیق محیط را بدانیم. البته باید به نکات دیگری مانند نوع مصالح به کار رفته در محیط، رنگ آنها، میزان براقی یا تیرگی سطح آنها و ضریب جذب دیوارها و کف‌ها نیز توجه داشت

لوکس به صورت مقیاسی برای سنجش شدت نوری  است که بوسیله چشم انسان قابل درک و رویت است  . هر طول موج  در لوکس یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی تعیین می شود.

    شدت روشنائی (لوکس ) مورد نیاز در بعضی از محل های آشنا:

    سطح خیابان 30 لوکس

    اتاق نشیمن100 لوکس

    اتاق کار 300  لوکس

دمای رنگ (کلوین) چیست؟

دمای رنگ  طبق رنگی که از جسمی سیاه در دمای معیین  تابیده  می شود بیان می شود و بر حسب درجه کلوین  است. دمای رنگ که  از 4000 درجه کلوین بیشتر باشد به عنوان نور سرد و دمای رنگی که از 3000 درجه کلوین پایین تر باشد به عنوان نور گرم  تعریف می شود.

نورسنج ، لوکس متر  وسیله ای می باشد جهت اندازه گیری نور در محیط ،که در عکاسی ، طراحی صحنه ، گروه مهندسی hse ، پرورش طیور ، گلخانه ها و… است..

لوکس متر ها در مقابل نور قرار می گیرند و دارای یک قطاع از کره  می باشند. به وسیله ابزارهایی که در این قطاع از کره  وجود دارند شدت روشنایی را اندازه گیری می شود.

تفاوت واحد روشنایی (لومن) با واحد توان (وات) چیست؟

اولین سوال که در  بررسی لومن  در ذهن به وجود می آید ، تفاوت آن با  یکای  توان  می باشد ، ما در بررسی صوت و انرژی های دیگر از واحد توان به وفور استفاده می کنیم ، اما در تحلیل روشنایی این واحد به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند. علت این جا است که چشم بشر ، برخلاف دیگر حس کننده ها ، یک رفتار کاملا و شدیدا غیر خطی نسبت به شدت نور نشان می دهد ،لذا ما در تحلیل شدت روشنایی ، به جای بررسی توان خروجی منبع نور ، مقداری روشنایی قابل رویت بوسیله چشم انسان را (به صورت حدودی) مد نظر قرار می دهیم.

اندازه گیری کمیت های روشنایی

شدت نور یک لامپ را از طریق مقایسه با یک لامپ استاندارد که دارای شدت نور معلوم است به دست می آورند .

برای اندازه گیری شار نوری یک لامپ از کره اولبریخت استفاده می نمائیم . این فوتومتر از یک کره بزرگ توخالی تشکیل می گردد که سطح داخلی آن با رنگ سفید پوشیده شده است و نور را کاملا” پخش می نماید . لامپ تحت آزمایش را داخل کره می آویزیم و با قراردادن مانعی از تشعشع مستقیم نور لامپ به قسمت کوچکی از سطح داخلی کره ممانعت می کنیم .

در این حالت می توان نشان داد که شدت روشنایی که از طریق انعکاس از سطح داخلی کره به این قسمت می رسد با شار نوری لامپ متناسب است و با اندازه گیری این شدت روشنایی می توان کل شار نوری را محاسبه کرد . این اندازه گیری را هم می توان به سهولت از طریق مقایسه با لامپ استاندارد انجام داد .

اندازه گیری شدت روشنایی

شدت روشنایی را با استفاده از سلول فوتو الکتریک اندازه گیری می نمائیم. در این وسایل نور تابیده شده بر سطح سلول ، جریانی برقی برقرار می کند که مقدار آن تابع شدت روشنایی است و با اندازه گیری جریان ، شدت روشنایی را مشخص می کنیم . از جمله این وسایل می توان به نورسنج عکاسی اشاره نمود .

Light_Lux_Luman (7)

میزان تابش نور

بیایید با مفهوم “شدت نور” آشنا شویم. به علاوه باید مشخص کنیم که در چه محیطی و با چه نوع کاربری می‌خواهیم نورپردازی کنیم. به‌عنوان‌ مثال، سطح نورپردازی در یک استادیوم بر روی زمین است، اما برای تأمین نور کافی برای مطالعه افراد، باید نور به سطح میز مطالعه آنها برسد.
واحد اندازه گیری شدت نور، لوکس (Lux) یا FC است. یک FC برابر است با یک لومن نوری که از فاصله یک فوتی به منطقه‌ای برابر با یک فوت مربع ساطع می‌شود. در اصل، این مقدار برابر با یک لومن در هر فوت مربع است.
با این توصیف، لوکس نور، واحد اندازه گیری شدت نور است. در واقع با واحد لوکس نور، میزان نوری که به سطح می‌تابد را می‌دانیم. شاید متوجه شده باشید که شرکت‌های تولیدی علاوه بر مصرف انرژی، اطلاعات دیگری را نیز در کارت فناوری لامپ‌ها و چراغ‌ها منتشر می‌کنند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های هر لامپ، ارزش نوری است که از خود ساطع می‌کند.
واحد لوکس همان واحد استاندارد برای بیان میزان روشنایی استاندارد است.

Light_Lux_Luman (8)

ارتباط لوکس و لومن

“لومن” واحد اندازه گیری “مقدار نور” یک منبع نور است. یک لوکس شدت نور، معادل یک لومن نور است که به یک متر مربع از سطح می تابد. پس اگر ۱۰۰۰ لومن نور بر روی یک متر مربع تابیده شود شدت روشنایی ۱۰۰۰ لوکس بدست می دهد. و اگر همان ۱۰۰۰ لومن بر روی ۱۰ متر مربع تابانده شود شدت روشنایی ۱۰۰ لوکس خواهد شد.

تفاوت لوکس و لومن

لوکس واحد SI برای شدت نور است.

با لوکس می‌توانیم مقدار شار نور ساطع شده در واحد سطح را تعیین کنیم. در مهندسی روشنایی، لوکس مقیاسی برای اندازه گیری شدت نور قابل مشاهده با چشم انسان است.

یکی از اولین تعاریف واحد لوکس در گذشته توسط دانشمندان ارائه شد:

“لوکس برابر است با شدت نوری که از یک شمع در فاصله 1 متری قابل مشاهده است”.

بعدها، دانشمندان دریافتند که نور ماه در آسمان صاف نیز نزدیک به یک لوکس است.

واحد “لومن” میزان نور لامپ را نشان می‌دهد.

این واحد استاندارد اندازه گیری نور محیط در کشور ما می‌باشد. برای درک بهتر باید بدانید که

 1 لوکس برابر با یک لومن در واحد متر است.

یعنی نوری که از فاصله یک متری به سطح یک متر مربع می‌تابد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که یک لوکس برابر با یک لومن در هر متر مربع است. این واحد در علوم رادیومتری معادل واحد وات تقسیم بر متر مربع است، اما در لوکس هر طول موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می‌شود.

ابزارهای اندازه گیری شدت روشنایی

اندازه ‌گیری شدت روشنایی نیاز به دستگاه‌های خاص نورسنج است، در کل مقدار شار نور خروجی که برای ما قابل مشاهده است بدین صورت است که شدت نور ناشی از یک منبع در یک سطح کوچک در فاصله یک متری را اندازه می‌گیریم و بعد در مساحت آن سطح ضرب می‌کنیم و بر روی سطح بسته کل انتگرال می‌گیریم.

دستگاه اندازه گیری لوکس را لوکس متر می‌گویند. با به‌کارگیری لوکس متر در قبل و بعد از انجام محاسبات روشنایی، می‌توان به صحت محاسبات پی برد. لوکس مترها دارای یک قطاع از کره هستند که در مقابل نور قرار می‌گیرند این قطاع از کره به وسیله ابزارهایی که در آن وجود دارد شدت را اندازه می‌کند.

روش های اندازه گیری

برای محاسبه LPD دو روش کلی وجود دارد.

یک روش تعیین تراکم قدرت نورپردازی بر حسب نوع سازه (مسجد، کتابخانه، سینما و …) است که روش سازه ای نام دارد و یک مقدار تقریبی به دست می دهد.در روش بعدی که فضا به فضا نام دارد، تراکم نور هر اتاق در ساختمان، جداگانه محاسبه شده و یک مقدار بسیار دقیق را در اختیار ما قرار می دهد.

لازم به ذکر است که توضیح جزئیات محاسبه LPD با دو روش گفته شده ،مبحثی بسیار مفصل است که از موضوع بحث ما کمی خارج است؛ اما شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره، مقاله Lighting Power Density (LPD) Public User’s Manual را مطالعه کنید.

دلیل اصلی اندازه‌گیری نوردهی، اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای نوردهی و تعیین زمان‌های نوردهی مناسب در عکاسی و فیلم‌برداری است. این چهار حالت رایج هستند:

ارگونومی و امنیت

حداقل سطوح روشنایی برای اکثر محیط‌ها توصیه می‌شود. در برخی سازمان‌ها، شدت نور فقط به صورت واکنشی اندازه گیری می‌شود (معمولاً پس از سقوط یا رویدادهای دیگر). یک رویکرد محافظه‌کارانه‌تر، بررسی نور است که سطوح نور در محل کار را مستند می‌کند. اگر نواحی زیر حداقل سطح قابل قبول یافت شود، می‌توان طرح بهبود را اجرا کرد.

 

گرفتن عکس و فیلم

شدت نور کلید اصلی عکاسی است. نور کم عکاسان را مجبور می‌کند زمان نوردهی را افزایش دهند یا دیافراگم لنز را باز کنند، گاهی اوقات هر دو. بسیاری از دوربین‌های مدرن دارای نورسنج داخلی هستند، اما هنوز هم دانستن سطح نور اطراف سوژه، به خصوص برای عکاسی استودیویی یا پرتره، مفید است. دانستن سطح روشنایی همچنین به اطمینان از تکرارپذیری عکس‌ها کمک می‌کند، یعنی همان چیزی که عکاسی به آن می‌پردازد. با اندازه گیری سطوح نور، فیلم‌برداران می‌توانند از نتایج ثابت و تداوم اطمینان حاصل کنند.

 

رصد آب ‌و هوا

شما باید تأثیر هوا بر شدت نور را بدانید. اگرچه بسیاری از فتومترها برای نور رشته‌ای کالیبره شده‌اند، اما هنوز برای مقایسه در فضای باز مفید هستند. نقشه برداری از شدت نور یک منطقه در نظر گرفته شده برای تابش خورشیدی می‌تواند به تعیین مکان بهینه برای هر پانل کمک کند.

 

طراحی داخلی

تغییر شدت نور راهی مؤثر برای پرت کردن حواس مخاطب است. یک طراح می‌تواند برای یک صحنه بر روی یک نقش خاص یا یک اثر سایه بزند و در صحنه بعدی آن را برجسته کند. تعیین سطوح نور همچنین به باز تولید ظاهری خاص کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که نور کافی برای تماشاگران برای دیدن اثر مورد نظر و ویژگی‌های مناسب وجود دارد.

شدت روشنایی توصیه شده برای فضاهای مختلف

پس از درک مفهوم لوکس و آشنایی با آن، اکنون لازم است بدانید که استاندارد لوکس موردنیاز برای هر فضا در چه حدودی قرار دارد. اطلاعاتی که در ادامه تقدیم شما می گردد، راهنمای شدت نور مطلوب برای فضاهای مختلف است که توسط انجمن مهندسی روشنایی ایالات متحده تدوین شده است. البته لازم به ذکر است این مقادیر برای شرایط نورپردازی عادی مطرح گردیده است و در صورت وجود نورپردازی های خاص در طرح اولیه روشنایی ساختمان بایستی محاسبات لوکس مورد نیاز را دوباره انجام داد.

 

اطلاعات زیر یک راهنمای کلی و کارآمد جهت نورپردازی ساختمان است.

شدت نور مورد نیاز(لوکس)                       فضای موردنظر

300-750                        –                          فروشگاه بزرگ

200-500                                                  فروشگاه کوچک

200-500                        –                          اتاق تأسیسات الکتریکی و مکانیکی نظیر موتورخانه یا پست‌های برق

300-500                                                  کتابخانه و اتاق مطالعه

200-300                        –                          اتاق خواب و خوابگاه ها

200-300                                                  کافه تریا و رستوران

330-500                        –                          کلاس درس و محیط عمومی

330-500                                                  اتاق کنفرانس و ملاقات

50-100                          –                           راهرو

300-500                                                  اتاق ارائه مطلب

200-300                        –                          باشگاه و محل تمرینات ورزشی

300-500                                                  ورزشگاه و میدان های بازی و سرگرمی

300-750                        –                          آشپزخانه و تهیه غذا

500-750                                                  آزمایشگاه و کلاس درس

750-1200                      –                         آزمایشگاه و کارگاه تخصصی

200-500                                                  کتابخانه و فضای داخل قفسه کتاب ها

50-200                         –                           انبار و سوله

100-300                                                  محل تخلیه بار

200-300                       –                           لابی ،دفتر و اماکن عمومی

100-300                                                  رختکن،سالن و اتاق استراحت

200-500                       –                           دفتر کار محیط بسته و شخصی

50-100                                                   پارکینگ و فضای داخلی

50-100                        –                           راه پله

50-200                                                   انبار و سوله

200-500                      –                           دفتر کار-مکان باز

100-300                                                 سرویس بهداشتی

جمع بندی

با توجه به کلیات گفته شده، آشنایی با شدت نور تابیده شده در مکان‌های مختلف، به درک عمیق‌تر از آن ناحیه و لذا، مهندسی صحیح نورپردازی آن محل می‌انجامد. چه این دانش بابت راحتی و ایمنی محیط کار باشد و چه پای مقاصد تجاری در میان باشد، درک میزان شدت نوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سؤالات متداول

لوکس چیست؟

واحد اندازه گیری شدت نور، لوکس (Lux) یا FC است.

 

لومن چیست؟

لومن” یک واحد اندازه گیری برای “میزان نور” یک منبع نور است.

 

ارتباط لوکس و لومن چیست؟

یک لوکس، شدت نور مربوط به یک لومن نور است که روی یک متر مربع از سطح تابیده می‌شود.

cargo-truck

ارسال رایگان

با کف خرید تعیین شده

security

خرید مطمئن

با اطمینان خرید کنید.

support

پشتیبانی 24/7

همیشه هستیم.

debit-card

پرداخت سریع

پرداخت شتابی.

medal

محصول اورجینال

لذت خریدی مطمئن.

سبد خرید

لطفا توجه نمایید

* مدارات و ماژولها با قیمت 9.990 تومان اکثراً فایل نقشه و دانلودی می باشند.

* در صورت هر گونه اشتباه در سفارش هزینه های مرجوعی بر عهده مشتری می باشد.

نیکی سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت استفاده می کند. با مرور این وب سایت، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.

error: Content is protected !!
فروشگاه
0 مورد سبد خرید