خانه » فروشگاه

نمایش 1–16 از 75 نتیجه

Common Anode LED RGB Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Common Cathode LED RGB Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Passive Buzzer Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Passive USB Female Type A Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Passive USB Female Type B Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

IR Transmitter Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

IR Receiver Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Analog LDR Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Passive Hall Sensor Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Crash Sensor Module V1

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Crash Sensor Module V2

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Crash Sensor Module V3

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

Touchpad Sensor Module

۱۶۰۰ تومان۸۰۰۰ تومان

555 Toggle ON OFF Switch

۱۶۰۰ تومان۱۶۰۰۰ تومان

IR TSOP17xx Receiver Module

۱۶۰۰ تومان۱۸۰۰۰ تومان

Active Buzzer Module

۲۴۰۰ تومان۱۲۰۰۰ تومان